Samarbeten

Good Smile Company - Sedan 2017 är vi officiell partnershop med GSC.

Mangakai - Sedan 2021 är vi samarbetspartners med anime föreningen Mangakai.